TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00028 Sajtóközlemény

TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00028 Sajtóközlemény

A projekt címe: Bölcsőde kialakítása Baktakéken

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.04.01 – 2019.03.31.

A projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00028.

A támogatás intenzitása: 100%

Támogatás összege: 219 111 111 Ft

Sajtóközlemény kiküldése: 2018.04.19.

 

 

Az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanon egy 48 fős, 4 csoportszobás bölcsőde építését tervezi. Az ingatlan területe alkalmas a tervezett munkák elvégzésére, így az épület kialakítása lehetséges. Az épület akadálymentes megközelítése érdekében akadálymentes parkoló épül. A projekt során 4 csoportszoba építése, a tárgyi feltételek megteremtése és az egységhez tartozó udvarrész kialakítása történik meg. A kapacitásbővülés megvalósulásával több hátrányos helyzetű gyermek fogadására is lehetőség nyílna, akiket az intézmény segítő szakemberei támogatnának.

A bölcsőde kialakítására Baktakék településen napjaink igényeként merült fel a lakosság részéről, ugyanis a településen jelenleg sem magánbölcsőde, sem családi napközi nem található, így a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása és gondozása, illetőleg nevelése nem biztosított. Az új bölcsőde épülete és tervezett szakmai programja a jogszabályi szakhatósági feltételeknek és helyi szükségleteknek megfelelően került megtervezésre.

A beruházás főbb célkitűzései az alábbiak szerint foglalhatók össze:
– a településen 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátása, gondozása intézményi keretek között,
– a bölcsőde és a jelenleg működő Napközi Otthonos Óvoda között oda-vissza irányuló kapcsolat, az óvoda és a bölcsőde egymást kiegészítő munkája,
– kiemelt hangsúly a szülők és a bölcsőde kapcsolatának kialakítására,
– 11 fő részére új munkahely létrehozása.