TOP-2.1.3-16-BOI-2019-00054 Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Baktakék községben

TOP-2.1.3-16-BOI-2019-00054 Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Baktakék községben

A projekt címe: Környezetvédelmi infrastrukturális fejlesztés Baktakék községben

A projekt azonosítószáma: TOP-2.1.3-16-BO1-2019-00054

Megvalósítás időszaka:        2020.07.01. – 2021.12.31.

A projekt összköltsége:        123 081 760 Ft

A támogatás mértéke:         100%

  • A projekt kiviteli tervdokumentációja 2020. júlusában elkészült
  • A közbeszerzési eljárás 2020. augusztus végén megindult.
  • 2020. november elején sikeresen lezárult a közbeszerzés.
  • A nyertes kivitelező cég a Borsod-Bau 2000 Közműépítő Kft.
  • A vállalkozási szerződés 2020. november 3-án aláírásra került.
  • A munkaterület átadás 2020. november 10-én történt meg.

Baktakék települést a lokálisan, nagy intenzitással hirtelen lehulló nagymennyiségű csapadék folyamatosan veszélyezteti. A belvíz kárt okoz a lakóingatlanokban, gazdasági épületekben és a Rákóczi útban. A nagy hevességű csapadékok következtében nemcsak az esővíz jelent veszélyt, hanem az általa kimosott és a vele együtt lezúduló homokos, agyagos sár is.  A település meglévő árokrendszere viszont nem képes ellátni a hatékony vízelvezetést.

Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással. A fejlesztés eredményeként megépül: 1964 méter csapadékcsatorna.

– 2021.01.21-én a kivitelezés 25% készültségi fokon.
– 2021.02.11-én a kivitelezés 50% készültségi fokon.
– 2021.04.21-én a kivitelezés 75% készültségi fokon
– 2021.08.26-án megtörtént a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás.

TOP_Szemléletformáló EA Baktakék_2021.09.22