Baktakek.hu

Álláspályázat szociális munkás munkakör betöltésére

Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

nyilvános álláspályázatot

hirdet

EFOP-1.6.2-16-2017-00061 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés  megvalósításához “Szegregált élethelyzetek felszámolása Baktakéken komplex programokkal” című projekthez

2 fő teljes munkaidős (8 órás)  és 2 fő részmunkaidős (napi 4 órás) főállásáú szociális munkás

munkakörök betöltésére

határozott időre, 36 hónap időtartamra.

 

A munkavégzés helye:

3836, Baktakék, Rákóczi út 112.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Változó munkarendben, utcai szociális munkás feladatok ellátása, Szegregátumban élő emberek felkutatása, megfelelő szociális és mentális segítségnyújtás pályázati program szerint. Szociális ügyintézés, dokumentáció vezetése papír alapon és elektronikus formában, beszámoló a gondozási tevékenységről megbeszélő csoporton.

Illetmény és juttatások:

Támogatási szerződés szerint.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, felsőfokú szociális végzettség, az 1/2000. SZCSM rendelet alapján szociális munkás, szociálpedagógus. szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         több éves szakmai tapasztalat

•         Érvényes “B” kategóriás vezetői engedély, budapesti helyismeret és vezetési gyakorlat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Részletes szakmai önéletrajz

•         Motivációs levél

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez

•         Érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén, a jogszabálynak megfelelő érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatja

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető, 2018. május 1. napjától kezdődően

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Szalma Julianna aljegyző nyújt, a 06-46/ 440-137 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton : kozoshivszalaszend@gmail.com e-mail címen keresztül

postai/ személys úton: 3836, Baktakék, Rákóczi út 112.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A pályázókat írásban értesítjük. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 30.

 

Álláspályázat óvodavezető munkakör betöltésére

Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

nyilvános álláspályázatot hirdet

A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. és 20/B. §-ai, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően pályázatot ír ki a Baktakéki Napköziotthonos Óvoda magasabb vezetői álláshely – óvodavezető álláshely betöltésére.

beadási határidő: május 30-a.

várható elbírálás: július 15-ig

 

Részletes tájékoztató ide kattintva érhető el >>

 

Álláspályázat szociális munkás munkakör betöltésére

Baktakék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

nyilvános álláspályázatot hirdet

EFOP-1.6.2-16-2017-00061 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási szerződés  megvalósításához “Szegregált élethelyzetek felszámolása Baktakéken komplex programokkal” című projekthez

2 fő teljes munkaidős (8 órás)  és 2 fő részmunkaidős (napi 4 órás) főállású szociális munkás

munkakörök betöltésére

határozott időre, 36 hónap időtartamra.

Részletes tájékoztató ide kattintva érhető el >>

 

Országgyűlési választások

Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját.
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény alapján az újonnan megalakuló parlamentben a képviselők száma 199 fő lehet, 106 országgyűlési képviselőt egyéni választókerületben, 93-at országos listán kell megválasztani.

További tájékoztatást ide kattintva olvashat >>

dr. Arnóczki Tímea sk.
a Helyi Választási Iroda vezetője