Baktakek.hu

Sorsolás_önk valasztasi hirdetmény_2014

Baktakéki Helyi Választási Bizottság

Baktakék, Rákóczi út 112.

­­­­­­­­­­­­­­­­­

Tisztelt Lakosság!

A Baktakéki Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a Baktakék 01. számú választókerületben a állított jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő

határozatát

A Baktakéki Helyi Választási Bizottság a Baktakék település 01. számú választókerületében a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében kisorsolta a nyilvántartásba vett jelöltek szavazólapon feltüntetett sorrendjét.

A sorsolás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

Polgármester jelöltek

 1. Horváth Lajos független
 2. Soltész János független
 3. Mészárosné Jancsó Julianna Gizella független

Egyéni listás jelöltek

 1. Dobos Norbert független
 2. Moczó Péter független
 3. Balogh Endre Tamás független
 4. Mészárosné Hegedűs Mária független
 5. Lipusz János független
 6. Kovács Jánosné független
 7. Tóth Jánosné független
 8. Bitó Tibor független
 9. Lakatos János független
 10. Horváth Lajos független
 11. Tengeri Lászlóné független
 12. Tóbiás Krisztián független
 13. Juhász Péter független
 14. Mészárosné Jancsó Julianna Gizella független
 15. Hirkó Miklós független
 16. Horváth Géza független
 17. Dobos Dénes független

Roma nemzetiségi jelöltek

 1. Horváth Géza „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE”
 2. Moczó Péter „LOUNGO DROM” ORsZÁGOS CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG”
 3. Kárászi Péter „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE
 4. Bitó Árpád „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE””
 5. Molnár Róbert „ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM”
 6. Bitó József „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE
 7. Tóbiás Krisztián „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE
 8. Prikó Gábor „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE”
 9. Bitó Ernő „ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM”
 10. Lakatos Sámuel „ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM”
 11. Lakatos Miklós DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE
 12. Glonczi Zoltán „DOLGOZÓ ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK EGYESÜLETE”
 13. Bancsók János „ROMA POLGÁRJOGI MOZGALOM”

Biró Sándor sk.
elnök

Baktakéki Iskola informatikai fejlesztése

Baktakéki Iskola informatikai fejlesztése

A Közös Fenntartású Oktatási Intézmények nevében eljáró gesztor Baktakék Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírásán.

A település életében  rendkívül jelentős előrelépést nyújtó TIOP-1.1.1-07/1-2008-421 azonosítószámú projekt lehetőséget biztosít a digitális írástudás elsajátításához, hozzájárul a tanítás hatékonyságának növeléséhez.

A projekt keretében 7 db iskolai PC csomag, 9 db tantermi csomag, egy alkalmazás
szerver, két WI-FI csomag, egy szavazócsomag  és egy szerver szoftver kerül beszerzésre. A ma legkorszerűbbnek mondott intelligens táblák – tantermi csomagok segítik a digitális tartalmak óraközi használatát, lehetőséget teremtenek egyéni fejlesztésre, csoportmunkára, elektronikus mérés-értékelés használatára, segítik a frontális oktatási módszerek alkalmazását.
Az eszközöket 2011. szeptemberétől használják az oktatásban.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 9.769.200 Ft, mely a projekt elszámolható költségeinek 100%-a.

Kedvezményezett: Közös  Fenntartású Oktatási Intézmények nevében eljáró gesztor Baktakék Önkormányzat
3836 Baktakék Rákóczi u. 112.

Közreműködő Szervezet: ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

Baktakéki Iskola informatikai fejlesztése

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok

A projekt megnevezése: Baktakéki Iskola informatikai fejlesztése

A projekt azonosítószáma: TIOP-1.1.1-07/1-2008-0421

Kedvezményezett:
Közös Fenntartású Oktatási Intézmények nevében eljáró gesztor Baktakék Önkormányzat

Közreműködő szervezet:
ESZA Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

A település életében rendkívül jelentős előrelépést nyújtó projekt lehetőséget biztosít a digitális írástudás elsajátításához, hozzájárul a tanítás hatékonyságának növeléséhez.

A projekt keretében 7 db iskolai PC csomag, 9 db tantermi csomag, egy alkalmazás szerver, 2 db WI-FI csomag, egy szavazócsomag, és egy szerver szoftver kerül beszerzésre. A ma legkorszerűbbnek mondott intelligens táblák – tantermi csomagok segítik a digitális tartalmak óraközi használatát, lehetőséget teremtenek egyéni fejlesztésre, csoportmunkára, elektronikus mérés-értékelés használatára, segítik a frontális oktatási módszerek alkalmazását.
Az eszközöket 2011. szeptemberétől használják az oktatásban.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok